Algemene voorwaarden

Gehard glas (veiligheidsglas)
Glazz werkt enkel met gehard glas. Gehard glas is een veiligheidsglas dat tot 700° Celsius wordt verwarmd en daarna zorgvuldig afgekoeld. Na dit procedé spreken we van gehard glas. Gehard glas heeft vele voordelen. Zo is het tot 5-maal sterker dan niet gehard glas, het is warmtebestendig tot 220°Celsius (niet gehard glas tot 80° Celsius) en bij een eventuele breuk springt het in tal van kleine minder scherpe stukjes.


Glassoorten
Transparant: normale glassoort, heeft een ietwat groenige schijn.
Extra transparant of extra klaar: glassoort zonder groenige schijn, geeft bij het coaten ook getrouwer de kleur weer.


Standaardproducten
Aan een standaardproduct kan niet gewijzigd worden. Dit glas hebben we op voorraad en is dus snel leverbaar. Bij twijfel of een standaardproduct al dan niet kan gebruikt worden, raden wij een voorafgaandelijke maatopname aan (tegen betaling).


Nabewerkingen
Kleur: deze wordt op de achterzijde van het glas gelakt en ingebakken. Gezuurd: het glas wordt bewerkt met een zuur over de gehele oppervlakte: het aanzicht is heel fijn mat.


Uitsparingen
Uitsparingen voor kraanwerk, stopcontacten en dergelijke kunnen voorzien worden. Indien deze zich te veel aan de rand van het glas bevinden, kan dit mogelijkerwijze niet uitgevoerd worden omwille van de stevigheid. De technische fiches van deze uitsparingen dienen bij maatopname aanwezig te zijn!

Maatwerkproducten
Deze producten worden volledig op de juiste afmetingen gemaakt, dit na een voorafgaandelijke maatopname. Aangezien er na de harding van het glas geen enkele wijziging kan aangebracht worden, is een correcte maatvoering van uiterst belang.


Maatopnames
Bij maatopname wordt ook rekening gehouden met de toegankelijkheid van de woning. Kan het glas wel binnen in de woning? Soms is een ladderlift noodzakelijk mits meerprijs. Maatopnames kunnen uitgevoerd worden mits de vereiste dat de volledige keuken al is geplaatst (kasten, dampkap, …) Wij contacteren de klant om datum en uur vast te leggen. Wij vragen enige tijdsmarge te voorzien omwille van mogelijke verkeersproblemen. De prijsofferte is pas volledig na de maatopname, omdat er soms extra aanpassingen aan het glas moeten gebeuren om het perfect te laten passen. Indien na de maatopname blijkt dat het onmogelijk is om het glas te produceren, hebben we het recht om de bestelling te annuleren.


Montage
Montages kunnen door onze diensten uitgevoerd worden voor standaard- & maatproducten. Wij contacteren de klant om datum en uur vast te leggen. Wij vragen enige tijdsmarge te voorzien omwille van mogelijke verkeersproblemen.